top of page

Training voor onderwijs

Verfrommeld stof

Meer creativiteit in je onderwijs?

Creativiteit vergroot je denkvermogen. 

Creatief en autobiografisch schrijven stimuleert de taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling. Je structureert je gedachten en leert je gevoelens onder woorden te brengen. Het vergroot het taalgevoel.

Taal is van levensbelang. Taal maakt je weerbaar!

Denk eens aan een workshop voor docenten tijdens een studiedag.

 

Een workshop Creatieve (taal)ontwikkeling

Voor wie?

 • Teams/docenten die aan de slag willen met ‘creativiteit’, creatief denken en schrijven. Voor teams die creativiteit willen integreren in het curriculum.

 • Taaldocenten die creatief schrijven willen integreren in de lessen.

 • Mentoren, voor sociaal emotionele ontwikkeling en suggesties voor het begeleiden van leerlingen.

Mogelijke inhoud:

 • Creativiteit als 21-eeuwse vaardigheid.

 • Hoe draagt schrijven bij tot taalontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling?

 • Hoe stimuleer je creativiteit en creatieve taalontwikkeling?

 • Productief taalgebruik (schrijven) als basis voor technisch Nederlands. Hoe werkt dat?

 • Ideeën voor eigen lespraktijk en didactiek.

 

Een workshop Creatief & Innovatief denken

In de training ‘Creatief en Innovatief Denken’ leer je hoe je denkpatronen kunt doorbreken en hoe je op nieuwe en verrassende ideeën kunt komen.

 

Inhouden:

 • Basisvaardigheden van het creatief denken.

 • Creatieve denktechnieken om denkpatronen te doorbreken.

 • Krachtige tools die je creatieve denkkracht vergroten. 

 

Je gaat aan de slag met een eigen vraagstuk ( individueel of per team).

Je ontdekt je eigen creativiteit en hoe je deze verder kunt ontwikkelen.

Je gaat met veel nieuwe en uitvoerbare ideeën naar huis!

 

Voor wie?

 • Voor wie soms ‘vast’ zit in een standaard manier van denken en dit wil doorbreken.

 • Voor docenten die behoefte hebben aan nieuwe werkvormen en ideeën voor leerlingen.

 • Voor wie een nieuw idee of een verrassende oplossing nodig heeft of met een team wil innoveren.

 

​Creatief denken en probleem oplossen zijn belangrijke 21-eeuwse skills!

 

bottom of page